Flat Preloader Icon
Menu Close

Psychologia transportu i medycyny pracy

ZAKRES BADAŃ

CO ZABRAĆ?

CO ILE LAT?

Wykonujemy badania psychologiczne kierowców:

 • badania kierowców zawodowych
 • badania dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych /przewożących wartości pieniężne
 • badania kierowców kat. B – pojazdy służbowe
 • badania kierowców idących na kurs prawa jazdy kat.: C, CE, D, DE
 • badania osób posiadających prawo jazdy kat.: C, CE, D, DE i przedłużających jego ważność
 • badania instruktorów nauki jazdy, instruktorów doskonalenia technik jazdy i egzaminatorów
 • badania kierowców rajdowych i wyścigowych
 • badania osób skierowanych na badanie przez lekarza
 • badania osób które przekroczyły 24 punkty karne
 • badania uczestników i sprawców wypadków drogowych
 • badania osób, które prowadziły pojazd po użyciu lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków psychoaktywnych
 • konsultacje widzenia w mroku i wrażliwości na olśnienie oraz widzenia stereoskopowego
 • konsultacje w ramach medycyny pracy

Wykonujemy badania psychologiczne operatorów maszyn:

 • wózków widłowych (spalinowych i elektrycznych)
 • sprzętu budowlanego: suwnic, maszyn w ruchu, koparek
 • maszyn i urządzeń do pracy na wysokości

Podstawa prawna

 • Ustawa z dn. 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
 • Ustawa z dn. 06.09.2001 r. o transporcie drogowym
 • Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 05.01. 2011 r.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
 • Rozporządzenie .Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30. 05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracowników
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych
 • Dziennik Ustaw nr235 poz.1701 z dnia 17 listopada 2006r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
 • Dziennik Ustaw nr 69 z dnia 25 kwietnia 1996r. – czynniki szkodliwe lub warunki uciążliwe zgodne z wykazem (operatorzy, wysokość)
UDZIELAMY POMOCY OSOBOM, KTÓRE DOŚWIADCZYŁY TRAUMY W WYNIKU WYPADKU KOMUNIKACYJNEGO.

NA BADANIE NALEŻY ZABRAĆ:

 1. Dowód osobisty;
 2. Prawo jazdy;
 3. Skierowanie na badania – jeżeli zostało wystawione przez lekarza lub pracodawcę; oraz wystawione przez wydział Komunikacji w przypadku jazdy po alkoholu, spowodowania wypadku drogowego, przekroczenia 24 punktów karnych;
 4. Okulary bądź soczewki jeżeli takowe używamy.

CENNIK BADAŃ:

Cena badań z zakresu psychologii transportu (kierowców) zgodna z ustawą – 150zł.

Cena badań z zakresu medycyny pracy – 120zł.

Zgodnie z ROZPOZRZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy § 13. Opłata za 1): badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu wynosi 150zł.”

Co ile lat wykonujemy badania psychologiczne?

Badania psychologiczne dla kierowców zawodowych, taksówkarzy, kierowców pojazdów uprzywilejowanych, instruktorów, egzaminatorów oraz osób posiadających prawo jazdy kat C, CE, D, DE wykonywane są do 60 roku życia co 5 lat, a po 60 co 30 miesięcy.

Badania przeprowadzamy indywidualnie i grupowo.

Gabinet Psychologiczny RA-DAR jest wpisany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną pod numerem – RP.367/23. Psycholog Dariusz Sidor wykonujący badania jest wpisany do Rejestru Uprawnionych Psychologów  pod numerem EP.565/2019.